Rezistory jsou využívány prakticky ve všech elektrických obvodech a plní řadu funkcí zejména s ohledem ne jejich konkrétním konstrukčním řešení. Základní třídění dle tohoto parametru zahrnuje dvě kategorie, a to rezistory pevné nebo proměnné. Pevné rezistory slouží především ke stabilizaci proudových charakteristik obvodu, proměnné pak k jejich řízení. Rezistor může v obvodu působit také jako pojistka nebo dělič napětí. Jednotlivé aplikace vyžadují specifické konstrukční, technologické a materiálové řešení.

Rezistory jsou využívány prakticky ve všech elektrických obvodech a plní řadu funkcí zejména s ohledem ne jejich konkrétním konstrukčním řešení. Základní třídění dle tohoto parametru zahrnuje dvě kategorie, a to rezistory pevné nebo proměnné. Pevné rezistory slouží především ke stabilizaci proudových charakteristik obvodu, proměnné pak k jejich řízení. Rezistor může v obvodu působit také jako pojistka nebo dělič napětí. Jednotlivé aplikace vyžadují specifické konstrukční, technologické a materiálové řešení.

Základní funkce rezistorů

Pevné i proměnné rezistory jsou založené na obdobném principu součástky se stanoveným fixním odporem, jež trvale snižuje hodnotu proudu v obvodu při stálém napájení, nebo proměnlivým odporem, jehož prostřednictvím je možné dle konkrétního technického řešení hodnotu odporu měnit a tím měnit velikost proudu v závislosti na aktuálním napětí. Takto může rezistor působit jako prvek zajišťující dlouhodobě stabilní průtok proudu v dané větvi obvodu, který chrání součástky vyžadující konzistentní nebo menší proud než zbývající část obvodu, případně dělit napětí do jednotlivých větví. Speciální typy proměnných rezistorů se pak používají jako indikátory změn, ať už vnějšího nebo vnitřního prostředí obvodu.

Typy rezistorů pro jemnou elektroniku

U spotřebičů a elektronických desek se používají rezistory, které jsou upraveny k dané technologii osazení do obvodu. Standardně se vyrábí ve dvou základních řešeních, a to THT (through-hole technology) s vývody k napájení do obvodu, anebo SMD (surface-mount device) k nacvaknutí do připravených konektorů. Kromě samostatných rezistorů je možné pořídit také tzv. rezistorové sítě, jež jsou kompaktní součástky kombinující několik rezistorů zapojených vzájemně sériově a paralelně.

K čemu slouží rezistorové sítě

Rezistorová síť je elektronická součástka, která slouží k dělení napětí v rozvětveném obvodu, využívaná především u složitějších zařízení, jež vyžadují variabilní spínání. Nejlépe se uplatňují u měřících nástrojů, kde změnu odporu vyvolávají vnější podmínky (změna měřené veličiny). Rezistorové sítě je možné rovněž pořídit v provedení THT nebo SMD, je možné je tedy osazovat do elektrických obvodů a schémat různého provedení. Jak vývodové, tak bezvývodové rezistorové sítě různých parametrů lze pořídit z katalogu společnosti TME (Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o.), jež poskytuje široký sortiment různých elektrotechnických součástek pro menší i větší domácí, prototypové nebo komerční projekty, či sériovou výrobu. Hledáte-li vhodné součástky, ale i mechanické prvky pro vlastní řešení nebo nástroje a příslušenství pro jejich sestavování, převážnou většinu můžete vybrat z rozsáhlé nabídky společnosti TME.

Předchozí článekCBD: jaké má uplatnění ve světě sportu?
Další článekMalý průvodce začínajícího vapera